חשוב מאוד

בדף הזה כמות הרשומים שמוצגת היא כמות רשומים שלא משתנה(!) לפי הערוץ שלכם
כמות הרשומים שלכם תוצג אך ורק כאשר תעבירו את הקוד לפי ההוראות ל OBS

הידעת?

סה"כ 55126 כניסות לדף הזה!כן.. .F5 יוסיף עוד..
בעזרת המנוע הזה נוצרו 12996 עיצובים יחודיים!איך להפעיל את זה בתוכנה?

מלאו את ההגדרות האלו לפי הסדר ב OBS