חשוב מאוד

בדף הזה כמות הרשומים שמוצגת היא כמות רשומים שלא משתנה(!) לפי הערוץ שלכם
ניתן לשנות אותה באופן ידני בקטגוריית 'הגדרות בלוק' שינוי זה נועד כדי להקל את העיצוב לפי כמות הרשומים השונה במידה והיא ממש קטנה או ממש גדול.
כמות הרשומים שלכם תוצג אך ורק כאשר תעבירו את הקוד לפי ההוראות ל OBS

הידעת?

סה"כ 55126 כניסות לדף הזה!כן.. .F5 יוסיף עוד..
בעזרת המנוע הזה נוצרו 9906 עיצובים יחודיים!איך להפעיל את זה בתוכנה?

מלאו את ההגדרות האלו לפי הסדר ב OBS